Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej decydując o użyciu plików cookies. Więcej »
Rozwód a separacja - różnice
07.01.2022

Rozwód a separacja - różnice

Co do zasady, orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.i.o. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Natomiast wedle art. 61 [1] § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Między rozwodem a separację istnieje kilka znaczących różnic, o których mowa poniżej. 

 

POWRÓT DO MAŁŻEŃSTWA PO SEPARACJI I PO ROZWODZIE 

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących małżeństwa i seperacji jest powrót do wspólnego pożycia. W momencie wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo, nie można w sposób formalny powrócić do małżeństwa.Oczywistym jest jednak, że po rozwodzie można żyć wspólnie lub wstąpić ponownie w związek małżeński, jednak samego rozwodu nie da się znieść. 

Nie da się bowiem cofnąć wyroku rozwodowego, w przeciwieństwie do orzeczenia w zakresie seperacji. 

Na zgodne żądanie małżonków Sąd orzeka o zniesieniu separacji i strony mogą powrócić do wspólnego pożycia. 

ZAWARCIE NOWEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

Po rozwodzie każdy z byłych małżonków może podjąć decyzję o wstąpieniu w nowy związek małżeński. Takiej możliwości nie ma już w trakcie speracji. 

Podczas separacji strony nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Brak możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiiego wynika z tego, że strony formalnie nadal pozostają w związku małżeńskich i na zgodny ich wniosek mogą powrócić do wspólnego pożycia. 

NAZWISKO PO ROZWODZIE / PO SEPARACJI

W przypadku rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, powrócić do swojego nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Oświadczenie takie składa się przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

Natomiast w przypadku orzeczenia separacji, małżonek, który zmienił nazwisko nie może powrócić do swojego poprzedniego nazwiska. 

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY 

W przypadku orzeczenia rozwodu, jak i orzeczenia seperacji małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów. W przypadku rozwodu obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, a gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Natomiast w przypadku orzeczenia separacji obowiązek alimentacyjny z wymienionych przyczyn nie wygasa. Poza tym obowiązek alimentacyjny między małżonkami w separacji nie jest uzależniony od zasad słuszności.
 
 
Oczywiście są to tylko ogólne zagadnienia dotyczące kwestii rozwodu i seperacji. Pozostałe wątki odnośnie poszczególnych kwestii rozwodowych zostaną umieszczone w odrębnym wpisie. 

Projekt i odrobina magii: Meritoo
× {{flash}}